SANDE REKNESKAP AS

Ditt lokale rekneskapskontor på Sunnmøre

Ditt lokale rekneskapskontor

Sande Rekneskap AS er eit autorisert rekneskapskontor som er medlem av Regnskap Norge. Vi har 5 tilsette, derav 2 autoriserte rekneskapsførarar, og dekkjer hovudsakleg Sunnmøre og Nordfjord.

KONTAKT OSS

Våre tenester

Sande Rekneskap AS tilbyr mange ulike tenester innanfor etablering og drift av firma.

REKNESKAP

Vi legg stor vekt på at kundane skal få personleg kontakt og tett samarbeid med rekneskapsførar. Sande Rekneskap AS er eit autorisert rekneskapsførarselskap, og er difor underlagt strenge kvalitetssikringskrav frå Finanstilsynet.

Les meir

FAKTURERING

Vi kan fakturere for våre kundar

Grading of How does cialis work? include the fasting blood glucose and lipid profile and.

. Dette er svært praktisk for kundar med små fakturamengder, som ikkje ser nytte av å investere i eigen fakturaprogramvare.

Les meir

LØNN

Alt lønnsarbeidet kan overlatast til oss. Vi ordnar med skattetrekk, arbeidsgiveravgift, offentlige statistikkar m.m.

Les meir

FIRMAETABLERING

Det er mykje å setje seg inn i ved oppretting av eit nytt firma. Vi kan bidra med gode råd – samt utføre sjølve firmaetableringa.

Les meir

RÅDGJEVING

Vi kan hjelpe til med styremøte, generalforsamling, føring av protokollar og evt. rapportering til offentlege instansar.

Les meir

ÅRSOPPGJER

Vi avsluttar årsrekneskapet, ofte i samarbeid med revisor.

Les meir

Å drive eit firma stiller store krav til styret/leiar. Mange krav skal innfriast og fristar skal haldast. Vår oppgåve er å ha oversikt og utføre slike oppdrag for våre kundar, slik at dei kan konsentrere seg om det dei skal produsere. I små og mellomstore bedrifter vil det ofte løne seg å bruke eit rekneskapskontor til slike oppgåver, i staden for å tilsetje eigne folk.

Nyttige lenkjer

Viktige informasjonsportalar:

OM OSS

Kontor på Larsnes

Vi held til i næringsbygget Nygla på Larsnes i Sande kommune. Adressa er Prestegardsvegen 5 (snart Sjukeheimsvegen 5).

Meir om oss