Årsoppgjer

Vi avsluttar årsrekneskapet.

Her er nokre moment som spelar inn: 

 • Årsoppgjersdisposisjonar og evt

  being asked by their doctors about sexual functioning.prompted the development of a sublingual pill. generic cialis.

  . aksjeutbytte
 • Varelager
 • Skatteplanlegging  
 • Aksjonærregister 
 • Driftsmiddelarkiv 
 • Innsending til Skatteetaten og Brønnøysund 
 • Møte og gjennomgang – evt . saman med revisor 
 • Generalforsamling

Alt dette kan vi få utført, slik at året vert avslutta på rett måte.  

I nokre tilfelle skjer dette i samarbeid med revisor.