Årsoppgjer

Vi avsluttar årsrekneskapet.

Her er nokre moment som spelar inn: 

  • Årsoppgjersdisposisjonar og evt. aksjeutbytte
  • Varelager
  • Skatteplanlegging  
  • Aksjonærregister 
  • Driftsmiddelarkiv 
  • Innsending til Skatteetaten og Brønnøysund 
  • Møte og gjennomgang – evt. saman med revisor 
  • Generalforsamling

Alt dette kan vi få utført, slik at året vert avslutta på rett måte.  

I nokre tilfelle skjer dette i samarbeid med revisor.