Fakturering

Vi kan fakturere for våre kundar. Dette er svært praktisk for kundar med små fakturamengder, som ikkje ser nytte av å investere i eigen fakturaprogramvare.

Vi får innlevert fakturagrunnlag og produserer og sender ut fakturaen. Samtidig blir fakturaene bokført i rekneskapet – slik at vi slepp å bokføre dei manuelt.

Vi kan legge inn KID-nr på fakturaene
. Dette gjer at innbetalingane blir lagra som ei fil i banken – vi hentar fila og lagrar den i fakturaprogrammet vårt
. Når dette skjer, blir dermed betalingane bokført direkte. Dermed er vi ajour med innbetalingane til ei kvar tid.

Vi kan også utføre purringar og inkasso-oppdrag. Her har vi avtale med inkassobyrå om provisjon kun hvis dei får inn fordringane.