Firmaetablering

Det er mykje å setje seg inn i ved oppretting av eit nytt firma. Vi kan bidra med gode råd – samt utføre sjølve firmaetableringa.

Her kan vi utarbeide stiftelsesdokument, protokollar og sende inn melding til Brønnøysund. Vi hjelper også til ved endringar i selskapet, som styre, aksjekapital, selskapsform m.m.