Rekneskap

Vi legg stor vekt på at kundane skal få personleg kontakt og tett samarbeid med rekneskapsførar. Sande Rekneskap AS er eit autorisert rekneskapsførarselskap, og er difor underlagt strenge kvalitetssikringskrav frå Finanstilsynet.

Vi kan tilby våre kundar oppkopling mot vårt datasystem for dei som ønskjer å fakturere sjøl.

Vi tilbyr slike tenester:

  • Føring/avstemming rekneskap
  • Elektronisk betalingsformidling knytta direkte mot rekneskap
  • Lønn
  • Fakturering
  • Budsjettering
  • Firmaetablering
  • Konsulent/rådgjeving
  • Årsoppgjer og likningsoppgåver

Rekneskap for fiskebåt, fraktebåt og offshore

Desse områda er ein viktig del av næringslivet i vårt distrikt, og vi har mange års erfaring med desse næringane – som vi ser på som svært spennande.

Dette inneber mellom anna lott- og hyreoppgjer til mannskap, søknader om refusjonar om mineraloljeavgift, rapportering til Pensjonstrygden for Sjømenn, søknader om tilskot iht. nettolønnsordninga og andre arbeidsoppgåver som høyrer til desse næringane.