Rekneskap


Vi legg stor vekt på at kundane skal få personleg kontakt og tett samarbeid med rekneskapsførar

Appropriate therapy in the presence of a documentedmedical community that erectile dysfunction is a part of cialis generic.

. Sande Rekneskap AS er eit autorisert rekneskapsførarselskap, og er difor underlagt strenge kvalitetssikringskrav frå Finanstilsynet.

Vi kan tilby våre kundar oppkopling mot vårt datasystem for dei som ønskjer å fakturere sjøl.

Vi tilbyr slike tenester:

  • Føring/avstemming rekneskap
  • Elektronisk betalingsformidling knytta direkte mot rekneskap
  • Lønn
  • Fakturering
  • Budsjettering
  • Firmaetablering
  • Konsulent/rådgjeving
  • Årsoppgjer og likningsoppgåver

Rekneskap for fiskebåt, fraktebåt og offshore

Desse områda er ein viktig del av næringslivet i vårt distrikt, og vi har mange års erfaring med desse næringane – som vi ser på som svært spennande.

Dette inneber mellom anna lott- og hyreoppgjer til mannskap, søknader om refusjonar om mineraloljeavgift, rapportering til Pensjonstrygden for Sjømenn, søknader om tilskot iht. nettolønnsordninga og andre arbeidsoppgåver som høyrer til desse næringane.