Rådgjeving

Vi kan hjelpe til med styremøte, generalforsamling, føring av protokollar og evt. rapportering til offentlege instansar.

Vi kan utføre økonomisk oppfølging (analyser, møter, avtalar, investeringar m.m.). Behovet til det enkelte firma bestemmer kva vi skal hjelpe til med.