Rådgjeving

Vi kan hjelpe til med styremøte, generalforsamling, føring av protokollar og evt. rapportering til offentlege instansar.

Vi kan utføre økonomisk oppfølging (analyser, møter, avtalar, investeringar m.m.) . Behovet til det enkelte firma bestemmer kva vi skal hjelpe til med.